ВХОД ЗА ДИСТРИБУТОРИ забравена парола?
English Русский
Екотермал

Електрически котел с електронно управление 6-30MRLмарка: Еcotermal

Произвеждани модели MRL: – 6kW, 8kW, 10kW, 12kW, 15kW, 22kW, 30kW. Моделите до 10kW електрически котли, могат да се захранят монофазно и трифазно. Всички останали котли се захранват с трифазно напрежение.

Електрическите котли модел MRL са с електронно управление, разширителен съд, седмично програмиране, циркулационна помпа, филтър за вода и предпазен клапан.

Гаранционен срок - 2 години.

Информационен лист за разхода на енергия на продукта

Електрически котел - MRL

Следните данни за продуктите съответстват на изискванията на Европейски регламенти 811/2013 ,812/2013 ,813/2013 и 814/2013 за допълнение на Директива 2010/30/ЕС

 

Данни за продуктите Символ Мерна единица Код: Код: Код: Код: Код: Код: Код:
Електрически котел - MRL     11047 11048 11049 11050 11051 11052 11053
Номинална топлинна мощност Prated kw 6 8 10 12 15 22 30
Сезонна отоплителна енергийна ефективност  ηs % 36,72 36,72 36,72 36,72 36,72 36,72 36,72
Клас на енергийна ефективност     Енергиен етикет 6 mrl/k Енергиен етикет 8 mrl/k Енергиен етикет10 mrl/k енергиен етикет 12 mrl Енергиен етикет 15 MRL Енергиен етикет 22 MRL Енергиен етикет 30 MRL
Полезна отоплителна мощност
При номинална топлинна мощност и високотемпературен режим  P4 kw 5,96 7,94 9,93 11,92 14,9 21,85 29,79
Коефицент на полезно действие
При номинална топлинна мощност и високотемпературен режим  η4 % 99,3 99,3 99,3 99,3 99,3 99,3 99,3
Разход на спомагателно електрозахранване
В режим на готовност   Psв kw 0,0045 0,0045 0,0045 0,0045 0,0045 0,0240 0,0240
Други данни
Ниво на звукова мощност LwA db 33 33 33 33 33 33 33

декларация за съответствие - Електрически котел с електронно управление 6-30MRLтехническа документация - Електрически котел с електронно управление 6-30MRL
Електрически котел с електронно управление 6-30MRL