ВХОД ЗА ДИСТРИБУТОРИ забравена парола?
English Русский
Екотермал

Електрически котел с електронно управление 37-60MXLмарка: Еcotermal

Произвеждани модели MXL: - 37kW, 45kW, 52kW, 60kW.

Електрическите котли модел MXL са с електронно управление, седмично програмиране, циркулационна помпа,  филтър за вода и предпазен клапан.

Гаранционен срок - 2 години.

Информационен лист за разхода на енергия на продукта

Електрически котел - MXL

Следните данни за продуктите съответстват на изискванията на Европейски регламенти
811/2013 ,812/2013 ,813/2013 и 814/2013 за допълнение на Директива 2010/30/ЕС

Данни за продуктите Символ Мерна единица Код: Код: Код: Код:
Електрически котел - MXL     11054 11055 11056 11057
Номинална топлинна мощност Prated kw 37 45 52 60
Сезонна отоплителна енергийна ефективност  ηs % 36,72 36,72 36,72 36,72
Клас на енергийна ефективност     D- Енергиен етикет 37MХL D - Енергиен етикет 45MХL D - Енергиен етикет 52MХL D - енергиен етикет 60MХL
Полезна отоплителна мощност
При номинална топлинна мощност и високотемпературен режим  P4 kw 36,74 44,69 51,64 59,58
Коефицент на полезно действие
При номинална топлинна мощност и високотемпературен режим  η4 % 99,3 99,3 99,3 99,3
Разход на спомагателно електрозахранване
В режим на готовност   Psв kw 0,0240 0,0240 0,0240 0,0240
Други данни
Ниво на звукова мощност LwA db 33 33 33 33

декларация за съответствие - Електрически котел с електронно управление 37-60MXLтехническа документация - Електрически котел с електронно управление 37-60MXL
Електрически котел с електронно управление 37-60MXL