ВХОД ЗА ДИСТРИБУТОРИ забравена парола?
English Русский
Екотермал

Електрически модул с тристепенно управление 6-30Tмарка: Еcotermal

Произвеждани модели Модул-T - 6kW, 8kW, 10kW, 15kW, 22kW, 30kW

Електрическите модули модел Модул-Т са с тристепенно управление и предпазен клапан.

Гаранционен срок - 2 години.

Информационен лист за разхода на енергия на продукта

Електрически модул - Т

Следните данни за продуктите съответстват на изискванията на Европейски регламенти 811/2013 ,812/2013 ,813/2013 и 814/2013 за допълнение на Директива 2010/30/ЕС

Данни за продуктите Символ Мерна единица Код: Код: Код: Код: Код: Код: Код:
Електрически модул -T     10201 10202 10203 10204 10205 10211 10244
Номинална топлинна мощност Prated kw 6 8 10 12 15 22 30
Сезонна отоплителна енергийна ефективност ηs % 36,72 36,72 36,72 36,72 36,72 36,72 36,72
Клас на енергийна ефективност     Енергиен етикет 6 T Енергиен етикет 8 Т Енергиен етикет 10 T Енергиен етикет 12 T Енергиен етикет 15T Енергиен етикет 22T Енергиен етикет 30T
Полезна отоплителна мощност
При номинална топлинна мощност и високотемпературен режим  P4 kw 5,96 7,94 9,93 11,92 14,9 21,85 29,79
Коефицент на полезно действие
При номинална топлинна мощност и високотемпературен режим  η4 % 99,3 99,3 99,3 99,3 99,3 99,3 99,3
Разход на спомагателно електрозахранване
В режим на готовност Psв kw 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006
Други данни
Ниво на звукова мощност LwA db 33 33 33 33 33 33 33

декларация за съответствие - Електрически модул с тристепенно управление 6-30Tтехническа документация - Електрически модул с тристепенно управление 6-30T
Електрически модул с тристепенно управление 6-30T