ВХОД ЗА ДИСТРИБУТОРИ забравена парола?
English Русский
Екотермал

Електрически котли с контакторно управление 37-60MXмарка: Еcotermal

Произвеждани модели MX: - 37kW, 45kW, 52kW, 60kW.

Електрическите котли модел MX са с контакторно управление, циркулационна помпа, воден филтър и предпазен клапан. Гаранционен срок - 2 години.

Информационен лист за разхода на енергия на продукта

Електрически котел - MX

Следните данни за продуктите съответстват на изискванията на Европейски регламенти 811/2013 ,812/2013 ,813/2013 и 814/2013 за допълнение на Директива 2010/30/ЕС

 

Данни за продуктите Символ Мерна единица Код: Код: Код: Код:
Електрически котел - MX     10183 10184 10185 10186
Номинална топлинна мощност Prated kw 37 45 52 60
Сезонна отоплителна енергийна ефективност ηs % 36,72 36,72 36,72 36,72
Клас на енергийна ефективност     Енергиен етикет 37MX Енергиен етикет 45MX Енергиен етикет 52MX енергиен етикет 60MX
Полезна отоплителна мощност
При номинална топлинна мощност и високотемпературен режим P4 kw 36,74 44,69 51,64 59,58
Коефицент на полезно действие
При номинална топлинна мощност и високотемпературен режим η4 % 99,3 99,3 99,3 99,3
Разход на спомагателно електрозахранване
В режим на готовност Psв kw 0,002 0,002 0,002 0,002
Други данни
Ниво на звукова мощност LwA db 34 34 34 34

декларация за съответствие - Електрически котли с контакторно управление 37-60MXтехническа документация - Електрически котли с контакторно управление 37-60MX
Електрически котли с контакторно управление 37-60MXцени - Електрически котли с контакторно управление 37-60MX